Očkovací kalendář

do 6.týdnetuberkulosa
3.měsíczáškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemofilus, žloutenka B, dětská obrna
4.měsíczáškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemofilus, žloutenka B, dětská obrna
5.měsíczáškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemofilus, žloutenka B, dětská obrna
15.měsícpříušnice, zarděnky, spalničky
18.měsíczáškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemofilus,žloutenka B, dětská obrna
21.měsícpříušnice, zarděnky, spalničky
5.rokzáškrt, tetanus, dávivý kašel
10.rokzáškrt, tetanus, dávivý kašel, obrna
12 rokžloutenka B: 3 injekce 0-1-6měsíc u neočkovaných
13.rokdětská obrna
14.roktetanus (pak každých 10 let)