ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
Ošetřujeme i nepojištěné pacienty za přímou úhradu dle sazebníku pojišťoven.